Vsi se prej ali slej soočimo z odlašanjem. Odločimo se, da bomo izpeljali neko idejo, a bolj ko se bliža predvideni čas realizacije, bolj zavlačujemo. Do takrat se o ideji (najsibo hujšanje ali izpeljava kakega projekta) na veliko pogovarjamo, o njej razlagamo drugim, celo nabavimo opremo ali material, na koncu pa dejansko ne storimo ničesar. Vsak dan postajamo vedno bolj zagrenjeni, ogromno časa in energije namenjamo drami in samoopravičevanju, ne zavedamo pa se bistvene ovire, ki nas zaustavlja in ki izhaja iz podzavesti: to pa je strah. Ko se bomo znali vprašati, česa nas je strah, bomo tudi ideje lahko dejansko izpeljali