Znanstveniki so ugotovili, da določene frekvence možganskega valovanja omogočajo vzpostavljanje povezave s Kreatorjem in nezavednim umom. Gre za theta možgansko valovanje oz. tehniko ThetaHealinga, prek katere uresničujemo svoje sanje, razrešujemo pretekle travme, bolečine in bolezni ter na vseh nivojih izboljšujemo kvaliteto svojega bivanja. Lahko vsak zavestno vstopa v theta stanje? Da kakšnih spoznanj lahko pridemo s ThetaHealingom? Mora biti človek veren, posebej nadarjen, senzibilen za delo z energijami? Ali lahko to počne vsak? A obstaja v vesolju kaj, kar ni uresničljivo, oz. kolikšen je domet delovanja vesolja? Kakšno moč imajo misli in besede ter kako so s theta valovi povezane čakre, angeli in prejšnja življenja?