Vse je energija, ki jo človek lahko upravlja. Z njo lahko rani ali pa zdravi. To dejstvo je bilo dokazano že mnogokrat, a vendar je med ljudmi še vedno prisotna skepsa, da gre, na primer, pri določenih ozdravitvah za srečno naključje oz. placebo efekt. Danes vam bom pokazala fizični dokaz – termografično sliko, ki prikazuje stanje pred in po energijskem zdravljenju. S tem bodo lahko ljudje, ki se sprašujejo, kako ločiti šarlatana od tistega, ki ti lahko zares pomaga, končno dobili zanesljiv odgovor.