Človek vse spomine, čustva in izkušnje zvesto beleži v podzavest, prek katere lahko iščemo vzroke za težave, s katerimi se srečujemo v življenju. Svoja dejanja lahko ozavestimo in jih navsezadnje tudi spremenimo, pri tem pa je dobro poznati pojem in vlogo preživetvenega jaza. Zavest in podzavest beležita vse, kar se dogaja okoli nas in v nas, preživetveni jaz pa neprestano kuje obrambne mehanizme za našo zaščito. Preživetveni jaz (THE UNDERCURRENT SELF) je pravzaprav rešitelj problemov za potrebe duha/duše in prav zaradi tega rad ustvarja situacije, da jih lahko potem rešuje. A to pomeni, da pri naših navidezno zavestnih odločitvah zraven sodeluje tudi nezavedno? Zakaj vztrajamo v odnosu, službi, navadah ali situacijah, čeprav vemo, da so za nas slabi? Kako je preživetveni jaz povezan z obrambnimi mehanizmi? Kaj pa genetski nivo? Vabljeni k ogledu.