Krajša grafološka delavnica

Grafološka delavnica on line ali osebno.

Ali ste imeli kdaj občutek, da nekoga poznate v dno duše, čeprav ste ga srečali šele pred nekaj minutami?

Takšni trenutki in ljudje po navadi naredijo močan vtis na nas. Žal pa so tudi zelo redki. Spet včasih smo z nekom praktično celo življenje, pa vedno bolj spoznavamo, da o njem ne vemo skoraj nič.
Grafologija je veda, katera preučuje naš rokopis. Rokopis je odraz našega uma, čustev in počutja v danem trenutku, ko pišemo in to je razbrati iz naših potez.  Vsak človek ima drugačne poteze pri pisanju, čeprav se v osnovi vsi učimo enako oblikovati črke. To potrjuje dejstvo, da grafolog lahko določi piščevo osebnost, način mišljenja, odnos do ljudi, sposobnosti, talente, vztrajnost pri doseganju ciljev, čustvena odzivnost itd. Bolj ko pisava odstopa od šolske, bolj je oseba samobitna- samosvoja.

Analiza pisave je zelo natančna. Nekatere lastnosti se določijo po direktnih pokazateljih in ostale po kombinacijah. Grafolog mora za natančno analizo preveriti približno dvesto postavk. Grafologija je zelo uporabna pri svetovanju za poklicno izobraževanje, pomoč pri psihosomatiki,  partnerskih odnosih, odraščajoči mladini, forenziki in pri izbiri kandidatov na delovno mesto, ter razvrstitev že obstoječega kadra v uspešen tim. Posebna veja grafologije pa je grafotherapija. Na osnovi analize vašega rokopisa, vam grafolog  svetuje na kakšen način lahko razvijate svoje sposobnosti ali spremenite tisto kar vas moti.

Na delavnici se boste naučili opazovati rokopis na področjih:

 

 • Dominantne značilnosti
 • Kaj pomenijo čečkarije
 • Kaj pomenijo črke p, m, n, o, a, f, t, j
 • Kako se iz pisave vidijo naši strahovi in obrambe
 • Način sprejemanja informacij
 • Naklon v pisavi
 • Pika na i
 • Podpis
 • Postavljanje ciljev
 • Primeri
 • Ugotavljanje inteligentnosti v naši pisavi
 • Kako sprejemamo kritiko
 • Kako se vidijo stare zamere
 • Kako se vidi agresivnost in jeza
[/ux_text]

Termin delavnice: 24.04.2024 in 25.04.2024 od 17.00 ure do 21.00 ure
Lokacija: Splet in osebno
Cena: 120 €

P.s.: Na delavnici boste pridobili osnovno znanje prepoznavanja značilnosti naše pisave, ki vam bodo v pomoč pri opazovanju vaše pisave in pisave drugih. Prejmete tudi gradivo in posnetek predavanja.

Grafologija i njena namena 

Grafologija je nauka koja proučava naš rukopis. Rukopis je odraz našeg uma, emocija i blagostanja u datom trenutku kada pišemo, a to se vidi iz naših gestova. Svaka osoba ima različite poteze prilikom pisanja, iako u osnovi svi učimo da formiramo slova na isti način. To potvrđuje i činjenica da grafolog može utvrditi ličnost pisca, način razmišljanja, odnos prema ljudima, sposobnosti, talente, istrajnost u ostvarivanju ciljeva, emocionalnu odzivnost itd. Što rukopis više odstupa od školskog, to je osoba samovažnija. Analiza fontova je veoma tačna. Neka svojstva su određena direktnim indikatorima, a ostala kombinacijama. Za tačnu analizu grafolog treba da proveri oko dve stotine stavki.
Grafologija je veoma korisna u savetovanju za stručno obrazovanje, pomoći u psihosomatici, partnerskim odnosima, odrastanju omladine, forenzici i pri izboru kandidata za posao i svstavanju već postojećih kadrova u uspešan tim. Posebna grana grafologije je grafoterapija. Na osnovu analize vašeg rukopisa, grafolog vas savetuje kako da razvijete svoje veštine ili promenite ono što vam smeta.
Na radionici ćete naučiti da posmatrate rukopis u sledećim oblastima:

 • Dominantne karakteristike
 • Šta znače škrabotine
 • Šta znače slova p, m, n, o, a, f, t, j
 • Kako se iz fonta vide naši strahovi i odbrane
 • Način prijema informacija
 • Nagib u fontu
 • Tačka na i
 • Potpis
 • Postaviti ciljeve
 • Primeri
 • Pronalaženje inteligencije u našem pisanju
 • Kako prihvatamo kritike
 • Kako se vide stare zamere
 • Kako se vidi agresivnost i bes

Cena: 120 €
Rok plačana do 6.3.2024.

Datum: 9. i 10. mart 2024 od 17:00 do 21:00

U cenu je uključeno:

 • Materijal
 • Video snimak radionice
 • Analiza vašeg potpisa i određeni pokazatelji

Na grafološkoj radionici razgovaraćemo o pisanim slovima latiničnog pisma.

ZA SVE PRIJAVE I UPLATE U ROKU 24 SATA NAKON PREZENTACIJE CENA JE 100 €
Prijave na:

https://osebnarast.si/krajsa-grafoloska-delavnica/

Informacije o plaćanju
ZAVOD LIFE STYLE COACHING
Savska cesta 3 a
1000 Ljubljana
TRR: SI56 043020003207677 (nova KMB
Referenca: 3-2024
Namena: grafologija

Pokličite me na tel. 041 451 799 in si rezervirajte mesto, lahko pošljete prijavo preko kontaktnega obrazca ali opravite nakup v spletni trgovini.

NAKUP V SPLETNI TRGOVINI