Politika zasebnosti

Politika varstva osebnih podatkov
1. Upravljavec
Uradno ime podjetja: ZAVOD LIFE STYLE COACHNIG
Sedež podjetja: Savska cesta 3 A 1000 Ljubljana II. nadstropje
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Edita Tomič, tel: 040/451 799, e-mail: tomic.edita@gmail.com

Politika zasebnosti

Politika varstva osebnih podatkov
1. Upravljavec
Uradno ime podjetja: ZAVOD LIFE STYLE COACHNIG
Sedež podjetja: Savska cesta 3 A 1000 Ljubljana II. nadstropje
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Edita Tomič, tel: 040/451 799, e-mail: tomic.edita@gmail.com

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave
Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene izvajanja naročenih storitev s strani strank, ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo:

  • elektronski naslov

Za namen izvajanja naročenih storitev s strani strank hranimo:

  • Ime in priimek
  • Elektronski naslov
  • Telefon

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov.

3. Obdobje hrambe
Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

4. Pravice posameznika (osebe)
Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva

  • vpogled,
  • popravek,
  • popoln izbris,
  • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
  • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si